Skip links

Privatumo politika

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

PRIVATUMO NUOSTATOS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2. KĄ MES DAROME SU KLIENTŲ DUOMENIMIS?
  3. SUTIKIMAS
  4. ATSKLEIDIMAS
  5. TREČIŲJŲ ASMENŲ PASLAUGOS
  6. NUORODOS
  7. SAUGUMAS
  8. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
  9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 STRAIPSNIS – BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.

1.2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika, Bendrovės vidaus Asmens duomenų tvarkymo tvarka.

1.3. Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:

1.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

1.3.3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

1.3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

1.4. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

1.5. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali.

1.6. Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

1.7. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti prekės Elektroninėje parduotuvėje.

 

2  STRAIPSNIS – KĄ MES DAROME SU KLIENTŲ DUOMENIMIS?

2.1. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija, o taip pat, esant Kliento sutikimui, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vietovė) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

2.1.1. Elektroninės prekybos tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), pirkimų istorija (pirktų prekių rūšys, išleistų pinigų sumos), telefono numeris;

2.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu, tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2.1.3. Nuolaidų kortelių lojalumo programų administravimo tikslu, tvarkomi šie Asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, IP adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys.

2.1.4. Elektroninių užklausų administravimo tikslu, Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, lytis telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

2.2.Taip pat mes gauname jūsų reversinio IP adreso duomenis tam, kad galėtumėme sisteminti informaciją apie jūsų naudojamą naršyklę bei operacinę sistemą.

2.3. Naujienlaiškiai: tik su jūsų sutikimu mes siunčiame naujienlaiškius į elektroninį paštą apie mūsų internetinę parduotuvę, naujas prekes bei kitus atnaujinimus.

 

3 STRAIPSNIS – SUTIKIMAS

Kaip mums yra suteikiamas jūsų sutikimas su privatumo politika?

3.1. Kai jūs pateikiate savo asmeninius duomenis atlikdami pirkimo transakcijas, patvirtinate kreditinės kortelės duomenis, patvirtinate užsakymą, naudojatės prekių pristatymo ar grąžinimo paslaugomis – tokiu būdu jūs parodote sutikimą su jūsų duomenų apdorojimu ir naudojimu būtiniems veiksmams atlikti. Jeigu mes pageidausime papildomos informacijos dėl tokių priežasčių, kaip marketingas ir pan., tuomet klausime tiesiogiai jūsų dėl sutikimo ar nesutikimo.

 

4 STRAIPSNIS – ATSKLEIDIMAS 

4.1. Mums yra suteikiama teisė atskleisti jūsų asmeninius duomenis jei to reikalauja įstatymas arba jeigu pažeidžiate Taisykles.

 

5 STRAIPSNIS – TREČIŲJŲ ASMENŲ PASLAUGOS

5.1.Tretieji asmenys, su kuriais mes bendradarbiaujame teikdami paslaugas Jums, turės galimybę pasiekti Jūsų asmeninę informaciją tik tiek, kiek jos reikės atliekant svarbiausias funkcijas, tokias kaip, prekių siuntimas ir pristatymas ar pan. Tačiau, tokie tretieji asmenys kaip mokėjimo transakcijų vykdytojai, turi savo atskiras Taisykles bei Privatumo politiką, kuriomis ir vadovaujasi atliekant pirkimo-pardavimo transakcijas.

5.2. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

5.2.1. Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;

5.2.2 Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla;

5.2.3. Partneriams, priklausantiems tai pačiai įmonių grupei, esantiems Europos Sąjungos valstybėje narėje, dėl IT sprendimų, finansinės/buhalterinės apskaitos;

5.2.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

5.2. Kadangi yra galiojančios ir trečiųjų asmenų privatumo politikos taisyklės, mūsų klientams rekomenduojama perskaityti ir susipažinti su jomis, tam kad būtų žinoma, kokiu būdu bus tvarkomi jūsų asmeniniai duomenys paslaugų tiekėjų. Nepamirškite, kad tam tikri paslaugų tiekėjai gali remtis skirtinga lokacija nei jūsų ar mūsų, todėl apsiperkant mūsų internetinėje parduotuvėje jums bus pritaikyti tos lokacijos juridiniai įstatymai. Pavyzdys: Jūs gyvenate Kanadoje, o jūsų pirkimo transakcijos vykdymo kompanija yra Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tuomet jūsų asmeninė informacija įgauna galimybę būti atskleista pagal JAV įstatymus.

5.3. Kai esate perkeliamas iš mūsų internetinės parduotuvės į trečiųjų asmenų, jums nebetaikomos čia išdėstytos taisyklės bei privatumo politika, kadangi aplikuojama trečiųjų asmenų tinklalapiuose.

 

6 STRAIPSNIS – NUORODOS

6.1. Kai paspaudžiate ant Jus kitur nukreipiančių nuorodų būdami mūsų tinklalapyje, mes nesame atsakingi už pašaliniuose tinklalapiuose galiojančias privatumo politikas, tad rekomenduojame jas jums perskaityti.

 

7 STRAIPSNIS – SAUGUMAS

7.1. Stengdamiesi apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją, mes imamės visų atsargumo priemonių, kad užkirstume kelią duomenų praradimui, pasiekimui, atskleidimui, pakeitimui, sunaikinimui ar piktavališkam panaudojimui. Jūsų pateiktos kreditinės kortelės duomenys yra užšifruojami naudojantis patikimą  SSL technologiją ir yra apsaugomi su AES-256 šriftu. Nors ir piniginės transakcijos internetu nėra 100% apsaugomos, mes pasitelkiame ir vykdome mūsų saugumo politiką pagal priimtus industrijos standartus kaip PCI-DSS.

 

8 STRAIPSNIS – PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

8.1. Mes pasiliekame teisę keisti ar kitaip modifikuoti privatumo politiką bet kuriuo metu, tad peržiūrėkite ją dažnai. Pakeitimai galioja nuo tada, kai tik yra paskelbiami tinklalapyje. Jeigu mes atliekame materialius pakeitimus šios privatumo politikos, apie tai Jums pranešime tam, kad būtumėte informuoti apie mūsų išsaugomą informaciją, kaip mes ją panaudojame, bei kokiomis sąlygomis mes turime teisę ją atskleisti.

8.2. Tam, kad Elektroninėje parduotuvėje Bendrovė galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (Slapukai), kuri naudojama Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Klientas bet kada gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus, kaip aprašyta tinklapio informacinės lentelės apie slapukus nuorodoje.

8.3. Jeigu mūsų parduotuvė būtų įgyta kitos arba susijungtų su kita kompanija, Jūsų informacija gali būti perduodama naujiems savininkams tam, kad ir toliau galėtume Jums teikti paslaugas.

 

9 STRAIPSNIS  – BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami Elektroninėje parduotuvėje

 

KLAUSIMAI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jeigu jūs pageidaujate pataisyti ar ištrinti jūsų saugomą asmeninę informaciją, užregistruokite skundą, arba paprasčiausiai susisiekite su mumis info.redginta@gmail.com