Skip links

Taisyklės

 

TAISYKLĖS

APŽVALGA

 1. INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TVARKA
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
 3. INFORMACIJOS TIKSLUMAS
 4. PASLAUGŲ PAKITIMAI BEI ĮKAINIAI
 5. PREKĖS
 6. JŪSŲ PASKYROS INFORMACIJOS BEI ATSISKAITYMO PERKANT TIKSLUMAS
 7. KOMENTARAI IR ATSILIEPIMAI
 8. ASMENINĖ INFORMACIJA
 9. KLAIDOS, NEATITIKIMAI BEI NETIKSLUMAI
 10. RINKODARA
 11. DRAUDŽIAMAS VARTOJIMAS
 12. GARANTIJOS NEUŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖS PRISIĖMIMO RIBOTUMAS
 13. NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS / DRAUDIMAS
 14. NUOSTATŲ GALIOJIMO NUTRAUKIMAS
 15. NUTRAUKIMAS
 16. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
 17. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
 18. PIRKĖJO TEISĖS
 19. PARDAVĖJO TEISĖS
 20. VALDOMOJI VALDŽIA
 21. TAISYKLIŲ PAKEITIMAI
 22. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

APŽVALGA

 

Šiam tinklalapiui vadovauja UAB „RedGinta“. Čia naudojami terminai „mes“, „mus“ bei „mūsų“ atstovauja UAB „RedGinta“ ženklą, UAB „RedGinta“ prekių pasiūlymus, taip pat įtraukiant visą galiojančią informaciją bei teikiamas paslaugas, taikomas jums, mūsų klientams, sutikusiems su privatumo politika bei kitomis pateiktomis taisyklėmis.

 

Lankydamiesi ir/arba apsipirkdami mūsų tinklalapyje jūs naudojatės mūsų paslaugomis, tad taip privalote sutikti su čia pateikiamomis taisyklėmis bei sąlygomis, įtraukiant papildomas taisykles, pasiekiamas duota nuoroda. Šios Taisyklės galioja visiems svetainės lankytojams, įtraukiant ir klientus, pardavėjus bei pagalbinius asmenis.

 

Prašome jūsų atidžiai perskaityti šias Taisykles prieš naudojantis mūsų tinklalapiu. Jūs sutinkate su čia pateiktomis Taisyklėmis kai tik prisijungiate ir/ar imate naudotis šiuo tinklalapiu. Jeigu jūs prieštaraujate ir nesutinkate su nustatytomis taisyklėmis, tuomet turite kuo skubiau palikti tiklalapį ir nustoti naudotis jo teikiamomis paslaugomis. Jeigu jūs priimate čia pateiktas Taisykles kaip galimą pasiūlymą ir pilnai su jomis nesutinkate, tuomet čia teikiamos paslaugos jums yra limituotos.

 

Bet kokie atnaujinimai ar pakeitimai atlikti šio tinklalapio ribose taip pat yra įtraukiami prie jau galiojančių taisyklių tvarkos. Jums yra suteikiama galimybė apžvelgti naujausią versiją čia galiojančių taisyklių bet kuriuo metu. Mes pasiliekame sau teisę koreguoti, atnaujinti bei keisti bet kurią Taisyklių tvarkos dalį, apie tai pranešant mūsų tinklalapyje. Tai yra mūsų atsakomybė periodiškai tikrinti ir atnaujinti čia internetinę svetainę. Jūsų nenutrūkstamas naudojimasis ir lankymasis mūsų tinklalapyje jį atnaujinant pardo jūsų sutikimą su naujomis taisyklėmis ir kitais atnaujinimais.

 

1 STRAIPSNIS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TVARKA

1.1. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis jūs patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 18 metų ir sutinkate, kad tinklalapio paslaugomis naudotųsi ir jūsų šeimos nariai.

1.2. Jums yra griežtai draudžiama pažeisti teisės tvarka nustatytas taisykles, draudžiama nelegaliai ar be autorių teisių naudoti mūsų teikiamas prekes.

1.3. Jums yra draudžiama skleisti virusus ir/ar naudoti kitus sistemą galimai griaunančius kodus.

1.4. Pažeidus šias Taisykles imamasi skubių priemonių nutraukti jums teikiamas paslaugas.

 

2 STRAIPSNIS – BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Mes turime teisę atsisakyti teikti paslaugas dėl įvairių priežasčių bet kuriuo metu.

2.2. Jums yra suprantama, kad jūsų pateikti duomenys (neįtraukiant kreditinių kortelių informacijos) gali būti atkoduoti ir patekti į (a) perdavimus kitų tinklų sistemose; bei (b) sisteminių atnaujinimų pakeitimus. Kreditinių kortelių duomenys yra visada užšifruojami persikeliant iš vienos tinklainės į kitą. Be mūsų rašytinio sutikimo jūs sutinkate neplatinti, nekopijuoti, neperparduoti mūsų paslaugų, prekių bei prisijungimo prie svetainės.

2.3. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti el. parduotuvėje redginta.lt. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

2.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5. Pirkėjas, naudodamasis redginta.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju.

 

 

3 STRAIPSNIS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS

3.1. Tai yra jūsų, klientų, atsakomybė, kad jūsų asmeninė informacija pateikta šiame tinklalapyje būtų tiksli ir teisinga. Šiame tinklalapyje pateikta informacija yra tik bendroji, tad neturėtų būti kliaujamasi ja kaip vienintele priimant sprendimus nepasitikrinus su kitais duomenimis.

3.2.  Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

3.4. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims. Jei el. Parduotuvės redginta.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 

4 STRAIPSNIS – PASLAUGŲ PAKITIMAI BEI ĮKAINIAI

4.1. Įkainiai šiame tinklalapyje gali keistis be būtino pranešimo.

4.2. Mes turime teisę bet kuriuo metu keisti ar nutraukti teikiamas paslaugas be išankstinio pranešimo.

4.3. Mes nesame atsakingi nei jums klientams, nei tretiesiems asmenims už kainų pakitimą, paslaugų nutraukimą ar kitokį modifikavimą.

4.4. Prekių ir kitų paslaugų kainos (įskaitant, bet neapsiribojant, papildomi mokesčiai ir/ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos) redginta.lt ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas yra PVM mokėtojas.

 

5 STRAIPSNIS – PREKĖS

5.1. Kai kurios ar visos prekės gali būti pasiekiamas tik internetu mūsų tinklalapyje. Tokios prekės gali būti limituoto kiekio tad joms gali būti taikomos išskirtinės grąžinimo bei pakeitimo taisyklės.

5.2. Kai kurios ar dalis prekių gali būti pasiekiamos tik fizinėje parduotuvėje. Tokios prekės gali būti reklaminio pobūdžio ar limituoto kiekio.

5.3. Mes pasiliekame teisę, tačiau nesame įgalioti, riboti išpardavimo prekių pagal asmenį, geografinį regioną ar jurisdikciją. Mes turime teisę riboti kiekius bet kurių mūsų siūlomų prekių. Prekių aprašymai bei kainos gali keistis bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo, mūsų sprendimu. Mes pasiliekame teisę nutraukti prekybą bet kurios mūsų prekės.

5.4. Mes nesame atsakingi už tai, kad jūsų įsigytos prekės atitiks jūsų lūkesčius bei kad įvykusios klaidos bus pataisomos.

5.5. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bei duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.6. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad el. parduotuvės redginta.lt nuotraukose pavaizduotos prekės įvairiais parametrais (įskaitant, bet neapsiribojant, savo dydžiu, forma, spalva, ir kt.), gali neatitikti realių prekės parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Prieš sudarant pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjas turi perskaityti prekės aprašymą.

5.7. Tam tikroms prekėms suteikiamas tam tikras prekės tinkamumo naudoti terminas, kuris nurodomas ant produkto pakuotės.

 

6 STRAIPSNIS – JŪSŲ PASKYROS INFORMACIJOS BEI ATSISKAITYMO PERKANT TIKSLUMAS

6.1. Mes pasiliekame teisę atšaukti ar nutraukti bet kurį užsakymą. Mes turime teisę apriboti prekės pardavimo kiekius vieno užsakymo metu, vienam asmeniui, ar vienai šeimai. Tokie apribojimai yra pritaikomi pagal kliento paskyrą, kreditinės kortelės duomenis bei pirkimo/pristatymo adresus. Atšaukus jūsų užsakymą mes susisieksime su jumis elektroniniu paštu, mobiliuoju telefonu ar adresu. Mes stengsimės riboti pardavimo kiekius tiems, kurie mums pasirodys kaip prekiautojai, per pardavinėtojai.

6.2. Jūs sutinkate pateikti naujausią, tikslią pirkimo bei asmeninių duomenų informaciją atliekant bet kokį užsakymą mūsų internetinėje parduotuvėje. Jūs sutinkate nuolat atnaujinti pasikeitusią asmeninę informaciją, bei elektroninį paštą, tam kad galėtume su jumis susisiekti.

6.3. Dėl išsamesnės informacijos prašome jūsų atidžiai perskaityti Grąžinimo taisykles.

 

7 STRAIPSNIS – KOMENTARAI IR ATSILIEPIMAI

7.1.  Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie el. parduotuvėje esančias prekes, rašydamas komentarus atsiliepimuose.

7.1. Jūs sutinkate, kad jūsų užpildytos apklausos, dalyvavimas konkursuose, komentarų rašymas mūsų pageidavimu, bei jūsų pačių laisva valia siūlomos idėjos yra pilnai kontroliuojami mūsų nuožiūra. Mes nesame įgalioti visų atsiųstų komentarų, jų viešinimą ir paskelbimą internetinėje svetainėje sprendžiame mes. Taip pat mes esame atsakingi už atsakymus į komentarus bei komentarų duodamą naudą tiek mums, tiek jums, klientams.

7.2. Mes turime teisę mūsų nuožiūra šalinti tokį tinklalapio turinį, kuris mums atrodo neteisėtas, žeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, pornografinis, nešvankus ar kaip kitaip trikdantis saugią tinklalapio veiklą bei jame galiojančias Taisykles.

7.3. Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis trečiųjų asmenų politikos, įtraukiant autorinių teisių saugojimą, privatumą, mainus bei asmenines teises. Jūs taip pat sutinkate ir patvirtinate, kad jūsų komentarai nebus žeidžiantys ar neteisėti, kad jie neplatins virusų ar kitų sistemų galinčių pažeisti tinklalapio veiklą. Jūs neturėtumėte naudoti dirbtinių elektroninių paštų, neveikių asmens tapatybių, t.y. neapsimesite kitu žmogumi nei esate. Jūsų skelbiami komentarai yra tik jūsų atsakomybė.

 

8 STRAIPSNIS – ASMENINĖ INFORMACIJA

8.1. Jūsų pateikiami asmeniniai duomenys yra sąlygojami mūsų privatumo politikos. Žiūrėkite Privatumo Politika.

 

9 STRAIPSNIS – KLAIDOS, NEATITIKIMAI BEI NETIKSLUMAI

9.1. Retkarčiais gali pasitaikyti ir mūsų klaidų, kurias pastebėsite prie prekių aprašymų, įkainių, akcijų, siuntimo kainų bei pristatymo galimybių. Tai yra mūsų atsakomybė ištaisyti tokias klaidas, todėl jas pastebėję mes galime atšaukti neteisingai įvykusius užsakymus be išankstinio pranešimo.

9.2. Mes nesame įgalioti pranešti apie įvykusių klaidų pataisymą ar kitus panašius atnaujinimus sistemoje. Jūsų asmeniniai pastebėjimai apie serverio pakitimus ar tinklalapyje pasirodžiusius atsinaujinimus nereikš, kad yra įvykę tikri realūs pokyčiai/atnaujinimai.

 

 10 STRAIPSNIS – RINKODARA

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

11 STRAIPSNIS – DRAUDŽIAMAS VARTOJIMAS

11.1. Prisidedant prie jau anksčiau šiose Taisyklėse minėtų draudžiamų veiklų, taip pat privalome paminėti, kad jums yra draudžiama naudoti šį tinklalapį ar jo turinį: (a) neteisėtais tikslais; (b) verčiant kitus asmenis elgtis neteisėtai; (c) pažeidžiant jūsų šalyje, valstijoje ar provincijoje galiojančius įstatymus; (d) pažeidžiant mūsų intelektinės nuosavybės teises; (e) erzinant, puldinėjant, šmeižiant, įžeidinėjant ar diskriminuojant pagal lytį, seksualinę orientaciją, religinį tikėjimą, tautybę, rasę, amžių, kilmę ar negalią; (f) skelbti klaidinančią ar neteisingą informaciją; (g) virusų skleidimui ar kitų pavojingų kodų naudojimui, kurie galėtų paveikti mūsų tinklalapio funkcionavimą; (h) kitų žmonių asmeninių duomenų kaupimui; (i) amoraliai veiklai; (j) spaminimui; (k) trukdant ar apgaunant saugumo sistemas. Mes turime teisę apriboti jūsų veiklą mūsų tinklalapyje pastebėję bet kurią iš aukščiau paminėtų pažeidimų.

 

12 STRAIPSNIS – GARANTIJOS NEUŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖS PRISIĖMIMO RIBOTUMAS

12.1. Mes negalime jums garantuoti visiškai saugaus naudojimosi mūsų tinklalapiu be jokių pažeidimų ar klaidų.

12.2. Mes negalime užtikrinti, kad paslaugų naudojimasis bus visiškai tikslus ir patikimas.

12.3. Jūs sutinkate, kad jums nepranešant tinklalapis būtų uždaromas, sustabdomas, nutraukiant paslaugų teikimą nenumatytam laiko tarpui.

12.4. Jūs patvirtinate, kad prisiimate atsakomybę ir riziką naudojantis mūsų tinklalapiu.

 

 

13 STRAIPSNIS – NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS / DRAUDIMAS

13.1. Jūs sutinkate drausti, ginti ir nežaloti UAB „RedGinta“ bei mūsų pagalbininkų, filialų, partnerių, agentų, vadybininkų, paslaugų tiekėjų, prekių tiekėjų, praktikantų ir darbuotojų. Jūs sutinkate mūsų nekaltinti ir iš mūsų nereikalauti tokių dalykų, kaip advokato ar prokuroro išlaidos, kurios gai atsirasti tarp jūsų ir trečiųjų asmenų dėl taisyklių nesilaikymo.

 

14 STRAIPSNIS – NUOSTATŲ GALIOJIMO NUTRAUKIMAS

14.1. Atveju, kai kuri nors iš Taisyklių nuostatų būtų pripažinta neteisėta, negaliojanti ar neįvykdoma, tokios nuostatos privalo būti pakeistos ir gauti leidimą pagal atitinkamus įstatymus, o neįvykdoma dalis turi būti pašalinta iš Taisyklių.

 

15 STRAIPSNIS – NUTRAUKIMAS

15.1. Iki sutarties nutraukimo datos visos šalys privalo laikytis sutartų taisyklių.

15.2. Šios Taisyklės galioja tol, kol yra nutraukiamos jūsų arba mūsų.

15.3. Jūs galite nutraukti Taisyklių sutikimo sutartį bet kuriuo metu apie tai mums pranešdami, arba kai nustojate naudotis mūsų tinklalapiu.

15.4. Jeigu mūsų nuožiūra jūs nesilaikote nurodytų Taisyklių, mes galime patys nutraukti jūsų sutikimo sutartį be išankstinio pranešimo. Tokiu atveju jūs išliekate atsakingi už skolų padengimą iki nurodytos datos. Taip pat mes galime sustabdyti ar galutinai nutraukti jūsų priėjimą prie šio (ar trečiųjų šalių) tinklalapio.

15.5. Mūsų klaidingos nuostatos nenutraukia Taisyklių galiojimo. Šios Taisyklės ir kitos mūsų paskelbtos nuostatos sudaro visą sutikimo sutartį tarp jūsų ir mūsų, ir reguliuoja paslaugų naudojimą, laikinus ar ilgalaikius sutikimus, bendradarbiavimą, rašytinius ar žodinius pasiūlymus.

15.6 .Bet kokios šių Taisyklių interpretacinės dviprasmybės nėra redakcijos atsakomybė.

 

16 STRAIPSNIS – PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

16.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

16.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

16.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas redgintai.lt bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie redginta.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant raštu informuoti redginta.lt klientų aptarnavimo skyrių, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

 

17 STRAIPSNIS – PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

17.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis redginta.lt paslaugomis, kurių veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

17.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

17.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

 

18 STRAIPSNIS – PIRKĖJO TEISĖS

 

18.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje redginta.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

18.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

18.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

18.4. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.

 

19 STRAIPSNIS –  PARDAVĖJO TEISĖS

19.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti redginta.lt darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis redginta.lt.

19.2. Kai Pirkėjas iš anksto apmoka už Prekes ir Pardavėjui nepavykus susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet Pardavėjas turi teisę užsakymą atšaukti ir grąžinti atgal į redginta.lt.

 

20 STRAIPSNIS – VALDOMOJI VALDŽIA

20.1. Šios Taisyklės ir bet kokie atskiri susitarimai, kuriais jums teikiame paslaugas, bus valdomi pagal įstatymų nustatyta tvarka Vytauto g. 39A, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., LT-53263

 

21 STRAIPSNIS – TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

21.1. Jums yra prieinama bet kuriuo metu pažiūrėti naujausią Taisyklių versiją mūsų tinklalapyje.

21.2.Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu atnaujinti, pakeisti bet kurią Taisyklių dalį. Tai lieka jūsų atsakomybe reguliariai patikrinti tinklalapį ir jo atnaujinimus. Jūsų nenutraukiamas naudojimasis mūsų tinklalapiu rodo jūsų sutikimą su įvykdytais atnaujinimais.

 

22 STRAIPSNIS – BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

22.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

22.3.Klausimus apie Taisykles galite siųsti el.paštu info.redginta@gmail.com

 

FEJERVERKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

APŽVALGA

 1. FEJERVERKŲ NAUDOJIMO, LAIKYMO IR SUNAIKINIMO TAISYKLĖS
 2. FEJERVERKŲ ĮSIGIJIMO TAISYKLĖS

 

APŽVALGA

 

Fejerverkai – pramogai skirtos civilinės pirotechnikos priemonės.

Civilinės pirotechnikos priemonės – specialiai naudoti pramogai, žemės ūkyje, transporto srityje, buityje, pramonėje ar kuriant filmus, televizijos laidas, teatralizuotus vaidinimus ir kitose civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos srityse skirti gaminiai, kuriuose yra pirotechninio mišinio.

 

Fejerverkai pagal pavojingumą skirstomi:

1 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose;

2 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke;

3 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir yra skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamo triukšmo ribiniai (leistini) dydžiai nėra viršijami;

4 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir yra skirti naudoti tik pirotechnikams, jų keliamo triukšmo ribiniai (leistini) dydžiai nėra viršijami.

 

 

1 STRAIPSNIS – FEJERVERKŲ NAUDOJIMO, LAIKYMO  IR SUNAIKINIMO TAISYKLĖS

 

1.1.Fejerverkus laikykite sausoje vietoje, originalioje pakuotėje;

1.2.Nesinešiokite fejerverkų kišenėje arba rankinėje;

1.3.Uždegdami fejerverką, nelaikykite jo rankose;

1.4.Fejerverkų niekada nenukreipkite į žmones, gyvūnus, pastatus ir lengvai užsidegančius daiktus;

1.5.Nelaikykite fejerverkų arti ugnies, elektrinių šildytuvų;

1.6.Žiūrovai turėtų stovėti taip, kad vėjas pūstų į nugarą, atitinkamu atstumu nuo fejerverko, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų;

1.7.Neleiskite vaikams žaisti su fejerverkais, taip pat ir su jų atliekomis;

1.8.Mažiausiai 20 minučių po fejerverko paleidimo neikite prie pakuotės ir netikrinkite ar viskas iššovė;

1.9.Nemeskite panaudotų fejerverkų pakuotės į krosnį, židinį, katilą;

1.10.Uždegdami fejerverką, nelaikykite galvos virš pakuotės ir tai darykite per ištiestos rankos atstumą;

1.11.Nevartykite ir neardykite fejerverko pakuotės;

1.12.Nebandykite patys sujungti pirotechnikos;

1.13.Fejerverkus leiskite ant lygaus, kieto pagrindo, kad šaunant šūviams fejerverkų pakuotė nepervirstų;

1.14.Nebandykite iš naujo uždegti fejerverko, jeigu jis nepilnai iššovė ar visai neiššovė (tokiu atveju atneškite fejerverką į parduotuvę, iš kurios pirkote fejerverką);

1.15.Leidžiant fejerverkus tamsoje, negalima pasišviesti degtukais ar žiebtuvėliu. Saugiau bus, jeigu pasišviesite žibintuvėliu;

1.16.Negalima naudoti fejerverkų, kurie yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeisti, deformuoti, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;

 

 

2. STRAIPSNIS – FEJERVERKŲ ĮSIGIJIMO TAISYKLĖS

 

2.1.Draudžiama naudoti ir įsigyti fejerverkus asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir naudoti. I kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys; II kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys; III kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys; IV kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti tik pirotechnikai;

2.2.Draudžiama pirkti ir naudoti fejerverkus asmenims apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;