Skip links

BRODITOP Next GRŪDAI

BRODITOP Next GRŪDAI

1,80 

Kiekis: Neturime

Aprašymas

BRODITOP Next GRŪDAI

Paruoštas naudoti rodenticidų jaukas, grūdai (produkto tipas 14) neprofesionaliam (150 g) ir profesionaliam naudojimui (1 kg, 25 kg) naminėms pelėms patalpoje ir pilkosioms žiurkėms patalpoje ir lauke aplink pastatus

Paskirtis: BRODITOP Next GRŪDAI  (paruošti naudojimui) graužikų nuodai.  Pelėms (pastatų viduje) ir žiurkėms (pastatų viduje ir išorėje) naikinti.

Veiklioji medžiaga: Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,0029%

Įspėjimas: Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Naudojimas: 

Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

Naminių pelių (Mus musculus) kontrolei – patalpoje ir lauke aplink pastatus:

– Naudoti iki 50 g vienoje masalo dežutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliam pelių paplitimui kas 2 metrus.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip karta per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąja praktika.

Žiurkių kontrolei (Rattus norvegicus) – patalpoje ir lauke aplink pastatus:

– Naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliam žiurkių paplitimui kas 5 metrus.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąja praktika.

Naudojant lauke aplink pastatus: Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo. Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti. Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasėkmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju. Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš dėžutės. Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Atsargumo priemonės: dėliodami jauką mūvėkite gumines pirštines. Nedėkite jauko ten, kur jį gali pasiekti vaikai ir naminiai gyvūnai.

Pakuotė: 150 g, 1 kg, 25 kg

Gamintojas: Zapi, Italija