Skip links

Rodenticidas „Broditop Next” 150 g.

Rodenticidas „Broditop Next” 150 g.

2,30 

Kiekis: Neturime

Aprašymas

BRODITOP Next PASTA PAKELIAIS FLUO-NP®

Paruoštas naudoti rodenticidų jaukas, pasta, neprofesionaliems vartotojams (produkto tipas 14) naminėms pelėms (patalpoje) ir pilkosioms žiurkėms (patalpoje ir lauke aplink pastatus), pelėnai lauke.

Veiklioji medžiaga: brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,0029 %.

ĮSPĖJIMAS: Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Naudojimas: Neprofesionalieji vartotojai

Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

– Naminiu pelių (Mus musculus) kontrolei – Patalpoje:

– naudoti iki 50 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliam pelių paplitimui kas 2 metrus.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o veliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

– Žiurkių kontrolei (Rattus norvegicus) – patalpoje ir lauke aplink pastatus:

– naudoti iki 90 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliam žiurkių paplitimui kas 5 metrus.

Masalo dėžutes turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o veliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Naudojant lauke aplink pastatus – išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo. Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Atsargumo priemonės: Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas. Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Įrenkite masalo vietas atokiau nuo maisto, ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusiu reikmenų ar paviršių. Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto. Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas. Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite masalo likučius ir visas likusias masalo dėžutes. Dėliojant jauką mūvėti gumines pirštines. Nedėti jauko ten, kur jį gali pasiekti vaikai ir naminiai gyvūnai.

Pakuotė: 150 g

 Produktą naudokite saugiai . Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.